2014.01.26. Jesus Church. Frelst og på veg til himmelen.


Kjenn at Gud har løyst deg og at du er høgt elska. Møte med nattverd i Jesus Church 26.1.2014.

 

Tyding av tungetale ved Stephan Christiansen:

Byrjinga av bodskapen lydde om lag slik: Har eg ikkje sagt at min nåde er nok for deg. Eg har frelst deg.

Ipod-opptak: Kjenn at eg har løyst deg og kjenn at du er høgt elska. Eg gav min eigen Son, Jesus Kristus for deg. Ja, eg vart korsfesta for deg, for at du ikkje skulle gå fortapt, men du skulle ha evig liv. Så fryd deg og så gled deg, ja, kjenn at du er på veg til himmelen. Vit at ditt namn er skrive i livets bok. Ja, ver forvissa om at det held, det ber, heilt igjennom. Har eg ikkje sagt i mitt eige ord at eg er med deg alle ditt livs dagar, seier Herrens Ande. Amen. Amen.Categories:Kristne møte 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: