2014.05.25. Maranata. Jesus lengtar etter å velsigne deg.


Vente på Jesu gjenkome og ta imot dei åndelege nådegåvene. Møte i Maranata
25.5.2014.

 

Tale ved Terje Berntsen.

Terje talte om Jesu gjenkome.

Ein mann kom med tungetale og Terje tyda det:

 

Han lengtar etter å velsigne deg, han lengtar å gi deg åndeleg kraft og åndelege nådegåver, han lengtar å gi deg visdoms tale og han lengtar etter å gi deg kunnskaps tale ( … kva Anden seier), han lengtar etter å gi deg tru, den sanne ånd. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å lækje, nådegåve til å gjere undergjerningar, han lengtar etter å gi deg profetisk tale, han lengtar etter å gi deg tydinga av tungetale. Han lengtar etter å gi deg nådegåve til å prøve ånder. Han lengtar etter å ikle sin kyrkjelyd, halleluja, så vi kan stå Djevelen imot, faste i trua og løyse bundne og sette fangar i fridom.

Og derfor så seier vi:” Slekt på slekt har vokse opp og no vik mørkret for Guds Ande. For Jesus, han kjem snart”. (Han gjekk rett over på å annonsere songen vi skulle synge).

 Categories:Kristne møte 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: