1991.05.13.M40. Gud valde ut det som ingen ting er, for å gjere det vise og sterke til skamme.

Tyding av tungetale:

Da jeg kallte deg, utifra mørket og inn i mitt underfulle lys, og jeg frigjorte deg fra synden, så satte jeg deg inn i rettferdighetens tjeneste, for at du skulle by dine lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Jeg ville eie deg helt og fullt og jeg kallte deg for at du også skulle få være med å utføre gjerninger i min tjeneste. Jeg kallte deg ikkje for din dyktighets skyld, men det som ingenting er i verden, det utvalgte jeg meg, for å gjøre det vise og sterke til skamme. Og jeg har bruk for deg, jeg har bruk for deg, at du innvier ditt liv for meg, at du roper til meg. Og jeg har bundet meg til mitt Ord og mine løfter, og du skal få erfare at den som trer frem for meg, og tror at jeg er til, så lønner jeg den som søker meg.

Du har ofte følt deg trett, og du har ofte følt deg motløs, men du skal vite jeg gav deg ikke motløshetens ånd, jeg ga deg kraftens ånd, kjærlighetens ånd og sindighetens ånd. Og du skal få lov til å oppleve at jeg som ga mine løfter, jeg står bak dem, og jeg vil utføre det jeg har lovt sier Herren, og du skal få lov til å trede frem, med frimodighet som du har i mitt blod, for nådens trone, så du skal få misskunn og du skal finne nåde til hjelp i rette tid, og du skal få oppleve jeg er en Gud som hører dine bønner, og som vil lønne deg i det openbare, sier Herren.

M40. Søndag. 13.5.91.Categories:Kristne møte 1990-91

2 replies

Trackbacks

  1. Bibelsk presteteneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med marxismen? | sivert
  2. Bibelsk preste-teneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med klassekampen? | Trua & entropien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: