1991.05.29.M40. Gud salva Son sin, og han salva sin kyrkjelyd og meg med gledens olje.Han fyller alle mine behov.

Tyding av tungetale:

Mitt blod er over di fortid.  Det var eg som salva min elskede Son med gledens olje. Og eg salver mi menighet med den same gledens olje og eg salver deg med den same gledens olje, så du skal kunne lovprise meg, ja, endog midt i forsamlingen. Det står fast til evig tid, at eg vil at alle mennesker skal verte frelst og komme til å erkjenne Sanninga. Og dersom det står like fast for deg, at du vil leve heilt for meg, og innvie ditt liv til teneste for meg, så skal du få oppleve at eg fyller alle dine behov. Og du skal aldrig, aldrig, aldrig komme på skam. Eg er fortsatt herrers Herre, kongers konge og synderes venn. Eg er den som gir vekst. Når eg har skapt behovet, så er eg den som fyller behovet. Når eg har latt det vore tørke, så er eg den som let det komme vårregn og haustregn, som væter ditt jordsmonn.

M40. Onsdag. 29.05.91.Categories:Kristne møte 1990-91

2 replies

Trackbacks

  1. Bibelsk presteteneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med marxismen? | sivert
  2. Bibelsk preste-teneste og motstand frå verda. Frå slavesamfunn til kapitalisme. Kva med klassekampen? | Trua & entropien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: