Kristne møte 2019

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord. 7-9. Taler ved Langerud, Martinsen, Kristiansen.

Møte med John Langerud. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8746339/videos/193667517?fbclid=IwAR2SMV8ruMKrGlaXjaRIaiDQoS4RHQeYO41l_jfP88mpicso_sSvaS5DwY8  Innleiing ved Karsten Parr. Karsten ville seie noko om at den fullkomne kjærleiken driv angsten ut.  1JO 4,18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast,… Read More ›

2019.07. Maranata Landsstevne Seljord 1-3. Taler ved Borge, Kristiansen, Omdal.

Møte med Johnny Borge. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8744707/videos/193581027?fbclid=IwAR3qlmzY5doVf-K5TNb7baA0kW3iLcB8t6cT5kWzHzNbhpyDqVbkVJ8Ccp0 Innleiing ved søster Mella. 1PE 2,9   Men de er ei utvald ætt, eit kongeleg presteskap, eit heilagt folk, eit folk som høyrer Gud til, så de skal forkynna hans storverk, han som kalla dykk… Read More ›

31.3. – 3.4. 2019. Tore i Maranata. Rory, messiansk jøde i Sion Åheim. Sjømannsmisjonen på Hakkalestranda bedehus.

31.3.2019. Maranata.  https://www.facebook.com/Janludvigludvigsen/videos/2239585062767853/?epa=SEARCH_BOX  Innleiing ved Turid. Vi må ete Guds Ord (Johannes Openberring.10,9). Gud gjorde noko nytt når han sende Kristus til vår jord. Vende oss til Kristus og få meir av han. Tale ved Tore Kristiansen. SLM 85,11 Nåde… Read More ›

2019.03.10. Maranata. Jesus vil løfte deg opp med sin Ande og si kraft, så sjå ikkje på deg sjølv, men på den krafta han gir deg og som han løfter deg med.

https://www.youtube.com/watch?v=F5yVInopz3Y&feature=player_embedded  Innleiing ved Morten. Salme.51.Til korleiaren. Ein salme av David,  2 då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hjå Batseba. 3 Ver meg nådig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! 4 Gjer meg… Read More ›