Energipolitikk

Jordbruk, u-hjelp og energi-politikk.

4 lesarinnlegg i Sunnmørsposten, 2005-2006. Regionalisering av energipolitikken (Sunnmørsposten 13.9.2005). Sunnmørsposten skreiv på leiarplass 14.5.05 at Møre og Romsdal kjem til å få eit energiforbruk som er 2,5 ganger så stort som produksjonen. Derfor burde bygging av gasskraftverk verte eit… Read More ›

ITER – framtidas energiløysing

INNSIKT I desse dagar ryddar dei tomta i Cadarache i Sør-Frankrike for bygging av eit internasjonalt forskingskraftverk basert på fusjonsenergi – ITER-prosjektet. Fusjon er solas energikjelde, og greier vi å utvikle lønnsam energiproduksjon basert på fusjon, har vi kanskje funne… Read More ›

Har vi eigentleg ei kraftkrise?

INNSIKT Vi må gjere energiøkonomisering til ein større del av energidebatten, med særleg oppfordring til dei som ropar høgast om energimangel. Kva med å få installert varmepumer og automatisk varmestyring i offentlege bygningar til dømes, spør Torbjørn Sivertstøl i denne… Read More ›

Energien vi ikkje har

INNSIKT Er det fornuft i at kraftkrevjande industri berre kan krevje og krevje meir energi, mens vi andre berre skal tilpasse oss det som blir att, spør Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand. mag. og er til dagleg… Read More ›

Brukar vi energien rett?

Dersom eit gasskraftverk vart plassert i nærleiken av Ålesund, så kunne den 40 prosent av energien som går til varme, nyttast til husoppvarming. Då ville denne varmemengda fort tilsvare den elektriske krafta frå ganske så mange vindmøller. Skrevet av: Torbjørn… Read More ›