Uncategorized

2019.07. Maranata landsstevne, Seljord. 7-9. Taler ved Langerud, Martinsen, Kristiansen.

Møte med John Langerud. https://livestream.com/accounts/2061070/events/8746339/videos/193667517?fbclid=IwAR2SMV8ruMKrGlaXjaRIaiDQoS4RHQeYO41l_jfP88mpicso_sSvaS5DwY8  Innleiing ved Karsten Parr. Karsten ville seie noko om at den fullkomne kjærleiken driv angsten ut.  1JO 4,18 Den fullkomne kjærleiken driv otten ut. For otten ber straffa i seg, og i den som ottast,… Read More ›

2019.03.10. Maranata. Jesus vil løfte deg opp med sin Ande og si kraft, så sjå ikkje på deg sjølv, men på den krafta han gir deg og som han løfter deg med.

https://www.youtube.com/watch?v=F5yVInopz3Y&feature=player_embedded  Innleiing ved Morten. Salme.51.Til korleiaren. Ein salme av David,  2 då profeten Natan kom til han etter at han hadde vore hjå Batseba. 3 Ver meg nådig, Gud, i din truskap, stryk ut mine brot i di store miskunn! 4 Gjer meg… Read More ›